av
bästa
kvalitet

Alkaliskt källvatten, av bästa kvalitet.