WE ALL COME FROM WATER

Aqua Nobels vatten hämtas ur en naturlig källa, som
ligger på 105 meters djup under södra Sveriges vackra
slätter. Under nästan 100 år färdas vattnet från ytan,
genom sandsten, morän, skiffer och gnejs innan det
slutligen når källan. Denna långsamma och helt
naturliga process tillför vattnet värdefulla mineraler och
näringsämnen samt ger det ett pH-värde på 8,2. Utöver miljöhänsyn är vi också mycket måna om
att skydda källans naturliga tillstånd. Vi arbetar med
lokala hydrologer för att säkerställa att vi inte påverkar
källans uppbyggnad eller vattnet den producerar.
Där börjar vår historia. Vatten är ett grundläggande behov för allt levande.
Klimatförändringar påverkar redan vattentillgången runt om i världen och det pågår en global kamp för att behålla vårt kranvatten
fritt från kemikalier, metaller och mediciner.

Samtidigt produceras 500 miljoner ton plast årligen över hela världen. År 2050 skulle vi kunna ha mer plast än fisk i havet.

Men 105 meter under ytan, under mineralrika lager av gnejs, morän och skiffer börjar en annan berättelse. Berättelsen om Aqua Nobel.

FOLK HAR AVNJUTIT VÅRT FANTASTISKA
VATTEN I NÄSTAN 100 ÅR

Vårt unika vatten har avnjutits av lokalbefolkningen under många år. Det finns hundra år gamla historier
om folk som reste till området för att hämta upp vattnet på grund av dess upplevda hälsofördelar.

1964

Det första kommersiella
hålet borrades
till källans djupare
delar av en
lantbrukare på orten

2015

Aqua Nobel bildades och
köpte rättigheterna till
den unika källan.

2015-2018

Under de första åren producerade
Aqua Nobel kolsyrat vatten och
tappade det på PET, glasflaska
och bag-in-box. Under dessa år belönades vattnet med flera priser.

2018-2020

Under 2018 fattades ett beslut om att
gå mot en mer hållbar lösning, vilket
ledde till installationen av Tetra Pak:s
mest innovativa förpackningslösning -
Tetra Prisma Dream cap.

Under perioden 2018 -
bytte Aqua Nobel ut
all produktion från
PET till kartong-
förpackningar från Tetra Pak.

2021

Aqua Nobel tar bort
alla plastflaskor från
lagerhyllorna och
producerar nu vatten
exklusivt i förpackningar
som kallas Tetra Prisma® Aseptic.

2022

Aqua Nobel introducerar
en ny förpackningsdesign.
Vårt mål är en förpackning
gjord av upp till 100% förnybart material
vid 2025, jämfört med
de 76% som gäller idag.

100% planetvänlig paketering 2025

Vårt mål är att förpacka vårt vatten i en kartong gjord av 100 % förnybart material till 2025.
Sedan 2019 har vi gått från 67 till 76 % och vi kommer inte att ge oss förrän vi nått 100 %!