Köpvillkor, Aqua Nobel of Sweden AB

Acceptans av villkoren:
Genom att göra ett köp hos oss, godkänner du att du har läst, förstått och godkänt samtliga villkor i detta avtal. Du förbinder dig att följa dessa villkor och alla tillämpliga lagar och regler.

Priser och betalning:
Alla priser på vår webbplats anges i den valuta som anges och inkluderar inte eventuella skatter eller fraktkostnader, om inget annat anges. Betalning kan göras med godkända betalningsmetoder som anges på vår webbplats. Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna när som helst utan föregående meddelande.

Beställning och leverans:
Genom att göra en beställning hos oss bekräftar du att du är behörig att ingå rättsligt bindande avtal och att de uppgifter du lämnar är korrekta och fullständiga. Vi kommer att göra vårt bästa för att leverera din beställning inom den angivna tidsramen 3-5 vardagar, men vi kan inte garantera leveransen inom en exakt tidpunkt under dagen. Vi ansvarar inte för eventuella förseningar eller felaktig leverans på grund av omständigheter utanför vår kontroll. Lägger du din order innan kl 11 på en vardag skickar vi den normalt dagen efter, förutsatt att produkten finns i lager. Är produkten slut så är leveranstiden 5-8 vardagar, vid längre tid meddelar vi dig detta.

Retur och återbetalning:
Om du inte är nöjd med ditt köp kan du returnera varan inom en 14 dagar enligt distans- och hemförsäljningslagen för återbetalning, i enlighet med våra returvillkor. Vi förbehåller oss rätten att neka retur eller återbetalning om varan har använts eller skadats. Returfrakt bekostas av kunden. Returer ska, innan frakt till Aqua Nobel of Sweden AB, skriftligen aviseras till kundservice(order@aquanobel.se). Följesedel eller fakturakopia ska bifogas retursedeln. Godkända returer återbetalas inom 30 dagar från returdatum och krediteras med 100 % av inköpsvärdet. I de fall produkten på något sätt är skadad vid ankomst till returlagret förbehåller vi oss rätten att antingen avslå returansökan alternativt dra av mellan 30-60% från inköpssumman beroende på skadan.
Ej tagit emot paket: Om leveransen ej blir mottagen debiterar vi dig för de merkostnader som det medfört oss. Önskas leverans på nytt tillkommer fraktkostnad.

Immateriella rättigheter:
Alla immateriella rättigheter i samband med våra produkter och varumärken förblir vår egendom. Ingen del av våra produkter eller varumärken får kopieras, distribueras eller användas utan vårt skriftliga medgivande.

Ansvarsfriskrivning:
Vi ansvarar inte för eventuella direkta, indirekta, tillfälliga, följdskador eller andra skador som uppstår på grund av användningen av våra produkter eller webbplats. Vårt ansvar är begränsat till det belopp du betalade för den specifika produkten.

Force Majeure:
Vi kommer inte att vara ansvariga för någon försening eller felaktig leverans av produkter på grund av orsaker utanför vår kontroll, inklusive, men inte begränsat till, strömavbrott, naturkatastrofer eller strejk.
Ändringar i villkoren samt tvister:
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa köpvillkor. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats och träder i kraft omedelbart efter publicering.
Genom att fortsätta använda vår webbplats eller genomföra ett köp efter att ändringar i villkoren har gjorts, godkänner du de nya villkoren.
Vid eventuell tvist följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Integritetspolicy:
Aqua Nobels externa integritetspolicy finns att läsa här.
Kontakta oss:
Om du har frågor angående våra köpvillkor, vänligen kontakta kundservice på order@aquanobel.se eller telefonnummer 042 -718 00.

Varukorg
Rulla till toppen